Internationella Minnesdagen för Tjernobylkatastrofen

Idag är det den internationella minnesdagen för Tjernobylkatastrofen. Katastrofen inträffade på dagen för 37 år sedan när reaktor 4 havererade vid kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev.

Olyckan orsakades av ett misslyckat test på reaktor 4. Testet utfördes för att se om vattenpumparna som avser kyla reaktorn kunde klara av att pumpa tillräckligt med vatten även under ett strömavbrott.
Men på grund av att säkerhetssystemet stängts av i samband med testet och en felprogrammering blev reaktorn okontrollerbar.

31 människor dog av akuta skador i samband med haveriet. Ytterligare cirka 565 personer har sedan dess utvecklat cancer i sviterna av Tjernobyls radioaktiva avfall. Antalet fall uppges fortfarande öka. Mer än hundratusen människor har fått överge sina hem i området kring olyckan som fortfarande är obeboelig.

En skyddskupol har byggts över den förstörda reaktorn.

Senaste nytt