Så här tränar du bort osunt kroppsideal inför sommaren

Från getingmidja till ”clean girl” – idealen som människor i samhället förväntas sträva efter ändras jämt. Kroppspositivismen har tagit strid mot dem.

Kroppspositivismen är en rörelse som vill motarbeta begränsande skönhetsideal för att människor ska tycka om sin kropp precis som den är. Rörelsen är en hyllning av varierande kroppar och att alla inte försöker nå samma ideal. Det ger en större representation av de kroppar som syns. 

– Även de som tar kroppspositivismen på allvar kan ändå känna tankar om att längta till att vara lite smalare, säger professor Elina Oinas som forskat inom hälsa.

Anledningen till att vi i dag har ett fokus på kroppen är för att vi är väldigt sårbara. Kroppen är inte evig, även om vi ibland låtsas vara eviga. På grund av detta känner vi ett behov av att ta hand om kroppen och utnyttja den till sitt fullaste potential.

– Vi använder kroppen som ett visitkort, säger Oinas. 

Fast det finns en tendens i vår kultur till objektifiering av kroppen, det blir inte lättare av att vi inte kommer ifrån våra kroppar. Oinas tror inte att kroppspositivismen skulle kunna bidra med för mycket fokus på kroppen. Det är oundvikligt att inte ha en nära relation till sin kropp, och därför är det bra att visa olika skönhetsideal.

– Just nu är kroppspositivismen bara häftig och viktig, säger Oinas.

Att försöka nå det onåbara

Träning och synen på kropp är ofta sammansvetsade. Att träna för att se ut på ett visst sätt är en vanlig företeelse. Oinas menar att man ändå kan träna och bry sig om hur man ser ut, och ändå inte vilja se ut som idealet.

  • Forskaren Oinas tips för att motstå kroppsideal 
  • Kom ihåg att det inte bara finns ett sätt att se ut.
  • Kolla ditt flöde på sociala medier! Vad är det som kommer fram där? 
  • Sök njutning i det du gillar kroppsligt och ta det på allvar. Testa att göra något galet. Lek med det fula och kom ihåg att skammen inte ska ligga på dig. 
  • Viktigast av allt är att göra det som känns bekvämt för dig. 

Ett av målen med kroppspositivism är att hur man mår och ser ut ska föras samman. 

– Utseende är i sig inte något förtryckande, men det kan bli det om man ger makten till åskådare och inte definierar det för sig själv, säger Oinas. 

Människor är sociala djur och därför bryr vi oss om vad andra tycker. Enligt Oinas ska man kanske inte strunta i allt och alla. I stället kan man söka sig till likasinnade och alternativa ideal. 

Fördomar och kommentarer om andras kroppar är en vanlig företeelse, speciellt på sociala medier. Ett intresse för andras kroppar är helt okej, bara det inte är fördömande. Oinas lyfter fram att man aldrig kan veta vad någon går igenom. 

– Ytlig kritik är även farligt för en själv och det gynnar inte någon i längden, säger Oinas. 

Kroppspositivismen försöker motverka att vi måste leva enligt ett och samma samhällsideal. Oinas poängterar att man borde undvika att tala om ett universellt ideal, eftersom det indikerar på att det inte skulle finnas flera olika. Många människor hoppas på att nå det onåbara idealet. Det skapar en idé om en tävling, där de fula alltid förlorar.

– Det är bättre att söka det vackra i det fula, säger Oinas.

Källa för statistik: Children´s World, Obesity Society, Yle