De flesta unga anställda inom servicebranschen har blivit trakasserade

Enligt Servicefacket Pams medlemsundersökning upplever särskilt unga trakasserier på arbetsplatsen.

Majoriteten av unga inom servicebranschen har blivit trakasserade av kunder. Åtta av tio anställda under 25 år uppger att de har utsatts för trakasserier under det senaste året. Det visar Servicefacket Pams nya medlemsundersökning. Mer än hälften har också upplevt sexuella trakasserier.

Deltidsanställda, såsom sommarjobbare, upplever trakasserier oftare än heltidsanställda. Nyanlända arbetare är speciellt utsatta då det kan vara oklart hur de ska rapportera och ingripa mot olämpligt beteende.

Vanligast är trakasserier inom handelssektorn. Där har nästan nio av tio anställda upplevt trakasserier, följt av säkerhetssektorn där 85 procent har rapporterat trakasserier.

På enkäten har 10 272 svarat, varav 75 procent är kvinnor.

Senaste nytt