Flera intresserade av rektorstjänsten vid Soc&kom

Sex personer vill bli ny rektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Styrelsen siktar på att välja ny rektor i juni.

Sex personer sökte posten som Svenska social- och kommunalhögskolans nya rektor för perioden augusti 2024 till december 2027. Skolans styrelse siktar på att göra ett beslut i juni. 

De sökande är Johan Bärlund, Sebastian Godenhjelm, Lars Lundsten, Hertta Vuorenmaa och Jan Wickman. En person har önskat att hens namn inte offentliggörs vid detta tillfälle.

Senaste nytt