Inte ens Finlands president slipper undan biljettkontrollen – men vem gör?

Få personer får åka gratis i kollektivtrafiken. Till och med Finlands president behöver ha en giltig biljett när hen beger sig ut på spårvagnsäventyr.

Den första maj åkte Alexander Stubb och Suzanne Innes-Stubb spårvagn och råkade hamna i biljettkontroll. Det rapporetrar Hufvudstadsbladet. Båda hade en giltig biljett. Enligt Helsingforsregionens trafik (HRT) behöver även presidentparet och deras säkerhetstjänst ha en giltig biljett för att kunna åka HRT:s kollektivtrafik.

Så vem får åka kollektivtrafik gratis?

De som får åka gratis utan biljett är barn under 7 år, blinda och synskadade människor vars invaliditetsgrad är minst 50 procent, personer med rullstol och krigsveteraner. 

Giltig biljett berör även andra yrkesgrupper. Endast poliser i tjänst behöver inte ha biljett.

HRT erbjuder rabatterade priser för vissa grupper. Rabattgrupperna är heltidsstuderande som bor i HRT-området, barn mellan åldern 7–17, pensionärer som får folkpension eller garantipension från Folkpensionsanstalten, personer över 70 år, samt rörelsehindrade med permanent skada som påverkar rörelseförmågan eller om man har en långvarig sjukdom.

Källa: HRT

Senaste nytt