Protest mot regeringen – gymnasiestuderande marscherar ut

Finlands gymnasistförbund protesterar mot regeringens besked att andra stadiets studier ska börja kosta året efter att elever blivit myndiga.

Förbundet uppmanar gymnasister att marschera ut i dag, torsdag, klockan 12:15.

Enligt Finlands gymnasistförbund behandlar studerande ojämlikt eftersom studierna kan dra ut av flera olika skäl, bland annat på grund av inlärningssvårigheter, sjukdomar samt psykiska hälsoproblem.

Senaste nytt