Skejtparken i Södervik får rivas – trots starkt motstånd

Helsingfors stad ska gå vidare med att riva skejtparken i Södervik. Enligt förvaltningsdomstolen har skejtparken inte något skyddsvärde, och det finns inget lagstridigt med att riva parken.

Skejtparkens framtida öde aktualiserades våren 2023 i och med stadens nya planer för området. Enligt planerna måste skejtparken ge plats åt en ny väg som ska byggas där parken nu finns. Rivningen av skejtparken har överklagats, och folkrörelserna Save Suvilahti och Kaikkien Helsinki har demonstrerat mot stadens planer. 

Nu har överklagan avslagits av Helsingfors förvaltningsdomstol och staden kan gå vidare med planerna på vägbygget.

Enligt Santeri Sihvonen på Suomen Rullalautaliitto Ry (fritt översatt Finlands skejtförbund) borde staden inte låta pengar styra stadsplaneringen. Han säger att idéer som stadsborna själva är villiga att genomföra borde värderas.

”Vi tycker beslutet är fel, och att kriterierna som avgör vilka stadsdelar som ska skyddas borde uppdateras. Det finns inte många subkulturella ställen som är lika internationellt kända som Södervik skejtpark. Dess läge i innerstaden är viktig, även ur jämlikhetens synvinkel”, skriver Sihvonen per sms till Smocka.

Källor: Helsingfors stad, Svenska Yle och Helsingin Sanomat

Senaste nytt