Spotifys användarantal fortsätter att växa – ändå ökar förlusterna

Spotify är den mest populära musikstreamingstjänsten globalt. Trots populariteten och ökningar i mängden användare fortsätter Spotify att drabbas av förluster.

Under det första kvartalet av 2023 steg Spotifys användarantal med 15 procent för betalande användare och 22 procent för icke-betalande användare. Spotifys omsättning under kvartalet låg på 3 miljarder euro vilket innebar en ökning sedan förra året. Trots det blev det en rörelseförlust på 156 miljoner euro. Jämförelsevis var rörelseförlusten för det första kvartalet år 2022 endast 6 miljoner euro. 

Som en konsekvens av det här har Spotify varit tvungna att göra nedskärningar i sin personal på en global nivå. Sex procent av personalen globalt har blivit avskedade och blivit erbjudna avgångsvederlag. 

Trots förlusterna ser Spotify positivt på nästa kvartal och förutser en höjning i användarantalet och omsättningen samt en sänkning i rörelseförlusten. 

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!