EU röstar ja till nya upphovsrättsbestämmelser

De nya reglerna gällande upphovsrätt röstades igenom av ministerrådet med rösterna 19 – 6. Finland var ett av länderna som röstade mot förslaget.

Att de nya bestämmelserna röstades igenom betyder att EU-medlemsländerna kan börja tillämpa dem redan nu och att de bör ha gjort det inom fyra år.

Antagandet av de nya reglerna om upphovsrätt innebär bland annat att det senast 2021 kommer vara olagligt att ladda upp material skyddat av upphovsrätten på sociala medier.

Finland och Sverige var två av sex länder som sa nej till de nya reglerna.

De nya bestämmelserna påverkar memer och spridandet av dem i hög grad. Läs mer om detta i Smocka-reportern Janne Peuhkuris text.

Källor: Dagens Nyheter, SVT

Senaste nytt