Tävlingen om den mest kulturella staden är öppnad

År 2026 har Finland igen värdskapet för Europas kulturhuvudstad, tillsammans med Slovakien. Ansökningen för städerna öppnades måndagen 1.4.

Finländska städer har fram till maj 2020 på sig att lämna in sina ansökningar, som i första hand lämnas in till Undervisnings- och kulturministeriet. Efter det tar en expertjury över arbetet att avgöra vilken av städerna som lämpar sig bäst. Juryn består av tio personer som utses av EU:s institutioner, och två nationella medlemmar som utses av ministeriet. Juryn utser de två städerna under sommaren 2021.

– Det är inte storleken eller stadens historia som avgör, den som har det bästa konceptet utses, sade teamleader Sylvain Pasqua från EU-kommissionen på ett informationstillfälle på tisdagen.

Överdirektör Riitta Kaivosoja på UKM var även på plats, och fick under tillfället svara på frågor om den ännu oklara storleken på det statliga stödet. Hittills har Uleåborg, Tammerfors och Nyslott meddelat sitt intresse för att delta i tävlingen om värdskapet. Tidigare har Finland stått värd två gånger, Helsingfors 2000 och Åbo 2011.

Senaste nytt