Generationsklyftor och liberalism på tapeten på SU:s och Agendas Webinarium

På onsdag morgon ordnade Svensk Ungdom tillsammans med den liberala tankesmedjan Agenda ett webinarium med namnet Boomer möter zoomer: Vad kan vi lära oss av varandra? Tanken med webinariet var att utmana ingrodda tankesätt, möta fördomar och lära oss av varandra genom diskussion och dialog.

Svensk Ungdoms ordförande Frida Siegfrids (t.v) och riksdagsledamot Eva Biaudet (t.h.) Bild: Agenda

Deltagarna i paneldiskussionen var Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids och riksdagsledamot Eva Biaudet. Diskussionen modererades av tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Ted Urho.

En stor del av webinariet gick ut på att jämföra likheter och skillnader i politiska åsikter mellan den äldre och yngre falangens SFP:are. Eva Biaudet fick representera ”boomers”, medan Sigfrids representerade ”zoomers”.

Enighet hittades inom frågor som fri rörlighet och prostitution, medan de rådde oenighet i frågan om antalsneutrala äktenskap, försäljning av vin i matbutiker och avkriminalisering av cannabis.

Även den större frågan om generationsklyftor tangerades flitigt. Frågan har varit mycket aktuell främst till följd av memet “ok boomer” Både HBL och Svenska Yle har skrivit om det instundande ålderskriget.

Vad är den moderna lägerelden? Ted Urho

– Min gissning är att det alltid har funnits klyftor mellan de olika generationerna, men den kanske är större nu på grund av sociala medier. I sociala medier lever man jättemycket i sin egna bubbla. Bubblorna förstärks dessutom mellan generationer. Då tekniken utvecklas otroligt fort kan sättet man hänger med varandra och sakerna man pratar om bli mer distanta för äldre generationer, säger Sigfrids.

Att olika generationer har skilda uppfattningar gällande politiska frågor förvånar knappast någon. Också inom SFP finns det meningsskiljaktigheter mellan det äldre och yngre gardet i partiet. Förutom frågorna som togs upp under webinariet, menar Sigfrids att det även finns andra frågor som delar generationerna.

– Det finns jättemånga generationspolitiska frågor, och det är i dem som klyftan är störst, i och med att man nu fattar beslut i frågor vars resultat man ser först om 40 år. Det betyder att besluten kommer att påverka min generation, men antagligen inte de som sitter i riksdagen just nu. Klimatet är ett bra exempel på detta, och det har målats upp som en stor fråga mellan generationerna, förklarar hon.

Också olika vanor när det gäller mediekonsumtion kan påverka klyftor både mellan generationer, men även mellan jämnåriga.

– Vad är den moderna lägerelden?, frågar sig Ted Urho

Han syftar på att olika åldersgrupper till en stor del konsumerar medier på mycket olika sätt. Han lyfter även fram att fenomen som vaccinationsmotstånd och silvervatten kan blomstra up i ett mer splittrat mediefält.

– I yttrandefrihetens namn ska givetvis alla kunna uttrycka sig, men alla åsikter behöver inte få lika mycket tyngd. När fakta och åsikter har samma tyngd, är det definitivt ett problem, resonerar Urho.