Högskoleutbildade nöjda med sina jobb

En klar majoritet av högskoleutbildade människor tycker att de har sitt drömyrke, visar undersökningen Ungdomsbarometern 2019. Av de med yrkeshögskoleexamen tycker 59 procent att de har sitt drömyrke, medan siffran för dem med universitetsexamen ligger på 74 procent.

För ungdomar med en examen från andra stadiet är tillfredsställelsen mindre. Hälften av de med yrkesskoleexamen tycker att de har sitt drömjobb, medan siffran för de med endast en studentexamen ligger på 22 procent.
Trots att den största delen av högskoleutbildade upplever att de har sitt drömjobb, känner 42 procent stress för att välja bransch, och 32 procent tycker att det känns skrämmande att börja arbeta.

Undersökningen gjordes av Statens ungdomsråd, och för undersökningen intervjuades 1 907 ungdomar i åldern 1529 per telefon.

Källa: Ungdomsbarometern 2019

Senaste nytt