Psykisk ohälsa är vanligaste orsaken för sjukpensionering

 

Det har visat sig att personer med psykisk ohälsa varit den vanligaste gruppen att ansöka om sjukpension i fjol. Siffran har gått upp 20 procent sedan 2016.

 

Depression är den vanligaste orsaken som leder till sjukpensionering hos folk med psykisk ohälsa. I nästan alla åldersgrupper är det två av tre kvinnor som pensioneras på grund av depression. 

 

Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 53 år i fjol, och de kvinnor som pensionerades på grund av depression var i genomsnitt 47 år.

 

I överlag ser utvecklingen hoppfull ut, då sjukpensionstagare minskat med 40 procent sedan tio år tillbaka. I fjol fanns det 134 000 sjukpensionerade personer, av vilka 43 procent lider av psykisk ohälsa och 25 procent av sjukdomar i rörelseorganen. 

 

Källa: Pensionsskyddscentralen

Senaste nytt