test

THL har uppdaterat sina instruktioner för hälsovården 

Utgångspunkten för alla anvisningarna som gäller hälsovården, är att skydda specifikt äldre personer samt personer som hör till riskgrupperna.

Nya anvisningar gällande äldreboenden under coronaepidemin har publicerats.

Om någon misstänks ha fått en coronavirusinfektion på ett äldreboende, eller annan vårdanstalt ska det göras åtgärder enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar. 

I första hand betyder det här att personen som misstänks ha en coronasmitta, kunde testas för att vidare hitta smittokedjan och möjligen isolera de utsatta. Tanken är att mängden smittade på så sätt kunde minimeras. 

Enligt de nyaste uppgifterna om coronaviruset smittar viruset först efter att symptomen påbörjat. Ändå kan man i vissa fall bli smittad redan 1-2 dygn innan de första symptomen. 

Enligt anvisningarna ska personalen  ha god skyddsutrustning, anstalter skall effektivisera städningen i sina utrymmen och om det inte är nödvändigt ska ingen inneboende flyttas till andra vårdanstalter. 

Personalen skall också undvika att arbeta på fler än en vårdanstalt så att deras kontakter är minimala.

Källa: THL

 

Senaste nytt