Transpersoner kräver rätt till att vara

Medborgarinitiativet Rätt att vara vill förnya den nuvarande lagen som anses kränkande. Initiativet som nu ska skickas till behandling i riksdagen kan förändra många transpersoners liv totalt.

Finland – landet på världens topp i jämställdhet och människorättigheter – har redan i flera år kritiserats för sin lagstiftning gällande transpersoner. Både på nationellt och internationellt plan ses den nuvarande translagen som kränkande av mänskliga rättigheter. Därmed bryter den även mot Europakonventionen.

Medborgarinitiativet vill ha ändring

Rätt att vara-medborgarinitiativet begär en förnyelse av translagen. Initiativet föreslår att man skulle skilja på de juridiska och medicinska delarna av processen, som just nu är väldigt sammankopplade i lagstiftningen.

Den nuvarande translagen ett intyg på sterilitet för att en person ska kunna korrigera sitt kön juridiskt. Lagen ger även rätt till att förhindra sin egen partners juridiska könskorrigering.

Enligt det nya initiativet ska en transperson få korrigera sitt juridiska kön med egen anmälan utan tvång om medicinska intyg och diagnoser.

Samtidigt vill Rätt att vara även slopa transregistret, som just nu upprätthålls av befolkningsregistret. Där bokförs alla personer som juridiskt har korrigerat sitt kön.

 

Ritad grafik för medborgarinitiativet Rätt att vara. 3 människoliknande figurer, där en av figurerna bär en annan på axlarna. Sittande figuren på axeln bär en flagga som liknar HBTQI+ flaggan.
Rätt att vara / Oikeus olla. Bild: Viima Äikäs/Surkea

Samlade 50 000 underskrifter på två dagar

För Rätt att vara tog det bara två dygn att samla ihop den krävda mängden underskrifter (50 000st) för att bli intagen och behandlad i riksdagen.

Även regeringen har förberett ett förslag på förbättring av translagen. Enligt Panda Eriksson, ordförande för Trans rf som är organisationen bakom initiativet, tar regeringens förslag inte allt nödvändigt i beaktande.

– Translagen kommer inte bli nämnvärt bättre med regeringens förslag. Den är inkomplett och lämnar ut transunga. Det tänker vi inte godkänna.

För tillfället är åldersgränsen för juridisk könskorrigering med egen anmälan 18 år. Rätt att vara vill sänka gränsen till 15 år. Under 15-åringar skulle ha möjlighet till det här med vårdnadshavarens samtycke.

– Det är viktigt att skilja på det juridiska och medicinska, säger Eriksson. Med hjälp av vår reform skulle man ha möjlighet att korrigera sitt juridiska kön utan flera år långa processer. Man kommer snabbare i gång med att leva sitt liv som man själv är.

Situationen för transpersoner är inte bra

Alex Oksanen, medlem i Trasek och aktiv förespråkare av transrättigheter, anser att transpersoner är en väldigt utsatt grupp i Finland.

– Att vara trans har blivit det nya ”gay”. Det är det som är kontroversiellt nu och folk pratar om ifall ”dom” ska ha rättigheter. Det är nu den gruppen som har blivit ”dom”-gruppen.

Enligt Oksanen är det viktigt att hålla diskussionen aktiv, trots att det kan vara utmattande. Debatterna handlar förutom om alla transpersoners rättigheter, dessutom om dem som personer.

– Det är i sista hand den här diskussionen som leder till konkreta lagförändringar som gör det bättre för folk.

– Jag brukar ändå tänka att man som transperson inte är skyldig att delta i diskussioner om sig själv och sina rättigheter, säger Oksanen. Folk har ju andra problem också. Däremot tycker jag att cispersoner kunde skärpa sig lite och börja försvara transpersoner mera.

Det att medborgarinitiativet nu ska gå till riksdagen ger hopp om förbättring åt Oksanen. Med 50 000 underskrifter tycker han att det betyder att folket nu har blivit hörd.

– Fast den nya lagen inte ens ännu har trätt i kraft, betyder det här att folk faktiskt bryr sig.

– Jag tycker inte att det handlar om bara det lagliga, utan att det också har en kulturell skillnad. Folk hör och talar om det här nu, mer än någonsin.

Senaste nytt