Nytt stödpaket ska hjälpa kultur- och idrottsbranschen

Det nya stödpaketet ska hjälpa kultur- och idrottsbranschens återhämtning från pandemin samt trygga kontinuiteten i verksamheten. Sammanlagt 230,9 miljoner euro delas ut till både företag och föreningar.

Regeringen vill stödja kultur-, evenemangs och idrottsbranschen med ett nytt stödpaket. Avsikten är att hjälpa företag och föreningar att överleva pandemin, samt att skapa förutsättning för arbete inom branschen då samhället öppnas upp igen. 

Sammanlagt består stödpaketet av 230,9 miljoner euro, varav 127,4 miljoner euro riktar sig till kulturbranschen. Evenemangindustrin får 85 miljoner euro och idrottssektorn får 18,5 miljoner euro. Stödpaketet kommer att beakta olika anställningsformer, bland annat egenföretagare och frilansare. 

Stödpaketet som riktar sig till kulturbranschen består av stipendier och understöd som i huvudsak tilldelas aktörer inom konst- och kultursektorn. Dessutom kommer Undervisnings- och kulturministeriet fördela 20 miljoner euro till nationella konstinstitutioner och teatrar, museer och orkestrar som får statsandelar. Evenemangproducenter av olika slag får 10,5 miljoner euro. 

Idrottssektorns stödpaket på 18,5 miljoner euro riktar sig huvudsakligen till idrotts- och motionsföreningar. Riksomfattande och regionala idrottsorganisationer får också stöd. En mindre summa delas ut till evenemang som lidit förluster samt till kommande evenemang. 

Arbets- och näringsministeriet bereder en så kallas evenemangsgaranti som omfattar 85 miljoner euro. Garantin ska ersätta 85 procent av kostnaderna för inställda evenemang mellan den 1 juni och den 31 december 2021.

Källa: Statsrådet

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!