Helsingfors universitet publicerade sin första hållbarhetsplan någonsin – vill uppnå klimatneutralitet 2030

Helsingfors universitet har nyligen presenterat sitt första program för hållbarhet och ansvar. Ett av huvudmålen är att uppnå klimatneutralitet 2030.

Det här är första gången Helsingfors universitet presenterar en helhetsplan. Trots att planen publiceras först 2022 menar prorektor Tom Böhling att hållbarhet alltid varit viktigt för universitetet.

– I vår nya strategi har hållbarhet blivit en av våra hörnstenar, säger Tom Böhling.

I planen betonas konkreta åtgärder. 

Fastigheterna konsumerar mest energi, förklarar Böhling. Ventilerna ska justeras så att de inte är påslagna dygnet runt, smarta belysningsanordningar ska planeras och fler solpaneler ska installeras. Han poängterar även att när nya hus byggs ska de vara så energisnåla som möjligt.

En annan viktig åtgärd är att fundera på alternativa sätt att resa. Inrikesflyg och onödiga flygstopp ska undvikas och möjligheterna att göra anslutningar med tåg ska användas.

– Vi vill avstå från möten där man endast flyger någonstans över dagen, de kan förhoppningsvis överföras till Zoom eller liknande. 

I vissa fall är det ändå viktigt att vi träffar andra forskare, menar han.

– Reseplaneringen ska göras så energisnål som möjligt i stället för att bara att det bara ska bli det billigaste, säger Böhling.

Bild: Veikko Somerpuro

Också för att minska åkandet mellan campus kan Zoom och liknande plattformar utnyttjas. Olika cykelförmåner utreds även för att understödja cyklande.

– Det ekologiska är en viktig del av vår plan men vi vill också tänka på hållbarhet på ett    brett sätt. Social och kulturell hållbarhet samt jämställdhetsfrågor är också viktigt, säger Böhling. 

Senaste nytt