Helsingfors universitet rankas högt globalt

Helsingfors universitet är på plats 120 i ny global universitetsranking som the Center for World University Rankings släppte i dag måndag.

CWUN rangordnar årligen en lista på de topp 2000 universiteten globalt. Totalt jämförs 20 000 universitet för att avgöra de som kommer med på listan.

Universiteten bedöms på en skala av 1-100. Helsingfors universitet fick 81 poäng, och placeras högst av de finländska universiteten. Bedömningskriterierna för poängen är bland annat kvaliteten på undervisningen, universitetens forskningskvalitet och de utexaminerades anställningsfrekvens.

Aalto-universitetet platsade andra på listan av de finländska universiteten på plats 345. Åtta andra finska universitet utöver Aalto- och Helsingfors universitet platsade på CWUN:s lista.

I dagens läge är det viktigt att ranka högt, det ett mått på att vi har god undervisning, forskning och verksamhet i övrigt. Det kommer också att visa för de presumtiva studenterna att det här är ett fint universitet som det lönar sig att söka till, säger Johan Bärlund om är rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 

 

Senaste nytt