test

Jämställdhetsombudsmannen vill se effektiva åtgärder mot diskriminering

Idag lämnade jämställdhetsombudsmannen in sin berättelse om jämställdheten i Finland till riksdagen. I berättelsen presenteras bland annat förslag till lagändringar för att motverka diskriminering och för att förbättra könsminoriteters ställning.

Jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara vill prioritera effektiva åtgärder mot diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet. Kön, graviditet eller föräldraledighet misstänks vara hinder för rekrytering, lönesättning och möjligheten att få mer krävande arbetsuppgifter.

Enligt de undersökningar som jämställdhetsombudsmannen har tagit emot är diskriminering inom arbetslivet oroväckande vanligt. I berättelsen betonas också vikten av att motverka lönediskriminering. Maarianvaara konstaterar att det på grund av lönesekretessen är svårt att ingripa vid lönediskriminering. Mest utmanande är det inom den privata sektorn. För att lösa problemet anses lönetransparens vara viktigt.

Ändå behandlas få fall av diskriminering i domstolar. En möjlig orsak är att de som utsätts för diskriminering inte alltid upplever att de blir diskriminerade. En annan orsak kan vara bristande kunskaper om hur man tar ärenden vidare. Maarianvaara nämner att arbetstagarens eventuella oro för höga rättegångskostnader, motåtgärder från arbetsgivaren eller att det blir svårt att hitta arbete kan höja tröskeln för att ta ärendet vidare. Maarianvaara betonar att personer som utsätts för diskriminering behöver känna till sina rättigheter.

Jämställdhetsombudsmannen lämnar in sin berättelse till riksdagen vart fjärde år.

Senaste nytt