Livet utanför kärnfamiljen

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och stimulerande miljö omgiven av lycka, kärlek och förståelse. För många barn är detta ändå inte en självklarhet. När ett barn växer upp i en familjesituation som avviker från bilden folk i allmänhet har av en traditionell familj är förutsättningarna annorlunda. Uppfattningarna om hur en kärleksfull familj ser ut varierar. Vad är egentligen det bästa för barnet?

Jennifer Glenn bodde under en stor del av sin uppväxt på barnhem. I veckans långvideo får vi ta del av hennes erfarenheter av tiden utanför kärnfamiljen och hur hon ser på begreppen kärlek och familj. Hon berättar sin historia om vilka för- och nackdelar en barnhemsplacering för med sig, vad hon är tacksam över och vad hon saknat.

 

Reporter: Vendla Fagerudd

Foto: Valter Enlund

Klipp: William Fikaris

Videoproducent: Elin Symes

Senaste nytt