test

Nattkvarter kan bli aktuellt i Helsingfors – Stadsfullmäktige behandlar frågan idag

Stadsfullmäktigeledamot Mari Holopainens initiativ om att etablera ett nattkvarter eller -stadsdel kommer att behandlas på stadsfullmäktigemötet i dag, onsdagen den 27.4.2022.

Initiativet presenterades första gången 25.8.2021 men blev då bordlagt på grund av ändringsförslag. Idag kommer det bearbetade förslaget att presenteras för stadsfullmäktige i Helsingfors. 

Det ursprungliga initiativet föreslog att skapa ett nattkvarter eller en specifik stadsdel där det skulle vara enklare att ordna evenemang. Holopainen menade att nattkvarteret skulle ha mildare restriktioner än i andra stadsdelar. Hon föreslog att kvarteret kunde befinna sig i centrala Helsingfors tomma butiksutrymmen, eller på gamla industriområden. 

Bearbetningsförslaget som ledamot Jussi Halla-aho utfärdade 11.4.2022 påpekade att antalet tomma butiksutrymmen i centrum är bristande till skillnad från det som Holopainen hävdade. Han menade att det inte heller finns passande industriområden för ändamålet. Han poängterade också att folk kommer att bli störda av buller från nattlivet i centrum till exempel vid hotell, trots att det finns få fastboende i området. 

Hur nattkvarteret skulle fungera i praktiken om motionen godkänns är inte helt klart. Nattkvarteret får blandade reaktioner av allmänheten.

– Tycker inte att det låter som en bra idé, det kan lätt bli ett område för droger och våld. Folk tror man får göra vad som helst bara för att det är ett avgränsat område, säger studerande Lisa Björkskog. 

Andra är kritiska till motionens syfte. 

– Folk som bor centralt i Helsingfors måste räkna med buller, det hör till centrum, säger Victoria Ståhl.

Den uppdaterade versionen av initiativet kommer att presenteras idag på Helsingfors stads stadsfullmäktiges sammanträde som börjar klockan 18. Mötet streamas via Helsingforskanalen. 

 

Senaste nytt