Unga önskar att personalen inom social- och hälsovården ska ha kunskap om mental hälsa

Tillgängliga tjänster, regelbundna samtal och tystnadsplikt hos personalen främjar ungas sökande av hjälp med psykisk ohälsa. Nästan 3000 unga har svarat på en enkät som är gjord av Förbundet för mödra- och skyddshem, Barnavårdsföreningen, Kasper och YVPL.

Unga upplever skolgången som tung och psykisk ohälsa är vanligt. Det framkommer av svaren på en enkät som nästan 3000 finländska 10-21-åringar har svarat på. 

Unga önskar att personalen inom stödtjänsterna ska ha kunskap om mental hälsa och vara pålitliga. De unga betonar ett gott förhållande mellan personal och den unga samt en regelbunden kontakt med personalen.

Professionell hjälp behövs när den unga inte kan eller vill dela saker med sina vänner eller föräldrar. 

Vänskapsrelationer har en enorm inverkan på ungas välmående, men ansvaret för de unga ligger hos oss vuxna. säger Terhi Räpeli på YVPL i ett pressmeddelande.

Stödinsatser med låg tröskel, till exempel chattjänster riktade till barn och unga, är ett bra sätt att möjliggöra ett tillgängligt diskussionsstöd. Föreningarnas stödinsatser kunde också allt starkare bindas till skolvärlden.

I samband med övergången till välfärdsområden uppstår ett utmärkt tillfälle att ta tag i utmaningarna med ungas välmående. De unga kunde till exempel själva få delta i planeringen av framtida stödformer.

Kajsa Rintamäki

Senaste nytt