UNHCR: “Krig är alltid krig, och krigets offer är människan”

Ukraina är i dag en av de länder i världen varifrån flest människor tvingas fly. Över 7 miljoner människor har lämnat landet sedan krigets början den 24 februari.

Förenta nationernas flyktingkommissariat, UNHCR, är en organisation som har som syfte att hjälpa och skydda flyktingars rättigheter i krissituationer. UNHCR har en central roll i flyktingarbetet även vid kriget mellan Ryssland och Ukraina. 

Ata Aminpour är en av UNHCR:s humanitära hjälparbetare som har blivit förflyttade till Moldavien för att hjälpa de ukrainska flyktingarna. För tillfället befinner han sig i Moldaviens huvudstad Chișinău och har vid intervjuns tidpunkt varit där i två veckor. 

– Vi är här för att skydda dem och när man talar om skydd talar man om rättigheter. Vi ser till att flyktingarnas grundläggande rättigheter skyddas, som att ha tillgång till skydd, vatten, mat och utbildning, säger Aminpour. 

”Det finns en vilja att hjälpa och EU-länderna har varit snabba med att erbjuda stöd.”

UNHCR, Världslivsmedelsprogrammet och Moldaviens regering meddelade den 25 mars att de kommer att samarbeta för att dela ut pengar till ukrainska flyktingar. Pengarna delas ut genom elektroniska färdigladdade kort och ordnas i samarbete med Moldaviens största bank Maib. 

– Flyktingarna själv vet själv bäst vad de behöver och vad de ska prioritera. Korten gör det möjligt för dem att själva gå till butiken och köpa det viktigaste, säger Aminpour. 

Varje hushåll får ett kort och varje individ får en summa motsvarande 120 amerikanska dollar till kortet varje månad. Den nuvarande finansieringen beräknas räcka till att understödja 90 000 flyktingar månatligen med 120 dollar tills slutet av året. Aminpour påpekar att UNHCR och övriga organisationer som hjälper vid kriser inte erbjuder någon långvarig lösning, utan eftersträvar att underlätta övergången till ländernas egna sociala skyddsnät. 

Ata Aminpour arbetar med ukrainska flyktingar i Moldaviens huvudstad Chișinău. Bild: privat.

UNHCR hjälper även flyktingar genom att identifiera de som befinner sig i riskgrupper. Vid gränsen arbetar man med att identifiera bland annat ensamma barn, utsatta kvinnor och personer som har blivit utsatta för våld, för att sedan kunna hjälpa dem vidare till olika instanser där man kan erbjuda skydd och rätt hjälp. 

Hittills har över 435 000 flyktingar passerat den ukrainska gränsen till Moldavien.  Ungefär 75 procent  av de här beräknas ha fortsatt till andra länder medan resterande 100 000 har stannat i Moldavien av olika orsaker. En del har familj eller bekanta i Moldavien och andra har lämnat familj bakom sig i Ukraina och vill vara nära den ukrainska gränsen.

– Från min synvinkel skiljer sig det här kriget inte från andra krig. Krig är alltid krig och krigets offer är människorna, även i detta fall. En av de positiva sakerna i det här fallet är den enorma responsen vi fått. Det finns en vilja att hjälpa och EU-länderna har varit snabba med att erbjuda stöd, säger Ata Aminpour. 

 

Senaste nytt