Våldsamma upplopp i Sverige väcker ingen större oro hos finska polisen

Under påskhelgen har det skett våldsamma upplopp i olika delar av Sverige. Flera poliser har skadats och både civil- och yrkesfordon har vandaliserats. Enligt polisinspektör Måns Enqvist finns det inget liknande hot mot polisen i Finland.

Oroligheterna under påskhelgen i bland annat Linköping och Malmö misstänks vara kopplade till gängkriminalitet. I Finland finns det ingen stor oro för liknande brottslighet, säger polisinspektör Måns Enqvist.

– Det finns ett par gäng som har en fientlig attityd mot polisen, men det är inte ett utbrett problem. Polisen satsar mycket på förebyggande arbete, men det räcker inte utan är något som bör ske i hela samhället, säger Enqvist.

Måns Enqvist
Polisinspektör Måns Enqvist tror inte att liknande upplopp kommer att ske i Finland. Bild: privat

Enligt Enqvist finns det inte ett direkt hot mot finska polisen från allmänheten. Dock finns vissa signaler och tendenser som urskilts sedan några år tillbaka. I dessa fall handlar det oftast om privatpersoner som representerar en extremistisk organisations åsikt som de sprider på sociala medier.

– I vissa sociala medier försöker man svartmåla poliser för att påverka verksamheten eller skrämma upp enskilda individer, men det rör sig inte om några fysiska hot, säger Enqvist. Han poängterar att finländarnas förtroende för polisen är högt.

Upploppen i Sverige har skett i samband med att den dansksvenska högerextrema politikern Rasmus Paludan planerat och hållit manifestationer som ledde till att polisen och räddningstjänster attackerades. Detta har upprepats i sju andra städer där manifestationer hållits.

Ett större orosmoment än gängkriminalitet i Finland är resursbristen. Enqvist menar att det skulle krävas en fördubbling av personalstyrkan för att komma upp till medeltalet i Europa.

– I Finland har vi det minsta antalet poliser i hela EU. Resurserna motsvarar inte arbetsmängden. Detta gäller inte enbart huvudstadsregionen utan hela landet.

Senaste nytt