Historiskt beslut om aborträtten väntas i USA

USA:s högsta domstol ska fatta beslut om en eventuell upphävning av aborträtten i USA. Domstolen kännetecknas av att ha en konservativ majoritet bland domarna.

Den högsta domstolen I USA ska bestämma om tolkningen av prejudikaten Roe mot Wade från år 1973 och Planned parenthood mot Casey från år 1992. Domstolen förväntas upphäva prejudikaten.

Delstaterna Mississippi, Texas och Oklahoma har under de senaste åren infört strängare abortlagar. Flera konservativa stater har infört så kallade trigger-lagar som skulle begränsa rätten till abort ifall prejudikaten upphävs. 

– Om beslutet från 1973 ångras, kan delstaterna börja besluta om abortens laglighet. Kring tjugo delstater förväntas stifta mycket strikta abortlagar, säger Tuomas Ojanen, professor i juridik vid Helsingfors universitet. 

Ojanen säger att situationen är politiskt bunden. Han beskriver den högsta domstolen som en konservativ domstol. 

– Högsta domstolen har en viss politisk majoritet bland domarna och man kan anta att de kommer att göra beslut enligt den politiska linjen. De som anses vara konservativa gör konservativa beslut, säger Ojanen.

”Finlands högsta domstol är totalt oberoende av yttre faktorer, medan USA:s domare är bundna till sina politiska linjer.”

Diskussionen kring abort har varit väldigt tudelad mellan demokraterna och republikanerna. Republikanerna har i stora drag varit emot fri abort medan demokraterna varit för. 

När Donald Trump blev president utnämnde han tre av högsta domstolens domare. Utnämningen av den konservativa domaren Amy Barett möttes med kritik eftersom hon ansågs förstärka den befintliga konservativa majoriteten. 

–  De stater där det funnits republikansk majoritet har alltid haft en negativ syn på fri abort. Under Trumps tid som president utnämnde han tre republikanska domare till högsta domstolen, vilket förstärkte den konservativa majoriteten, säger Ojanen.  

Enligt Ojanen är rättssystemet i USA unikt i jämförelse med Norden 

– USA:s högsta domstol är den enhet som gör grundläggande riktlinjer för lagar, medan i Finland är det riksdagen som gör dessa beslut. Finlands högsta domstol är totalt oberoende av yttre faktorer, medan USA:s domare är bundna till sina politiska linjer.

Finns det möjlighet för en likadan lagändring i Finland som i USA?

– I teori är det möjligt. Om man skulle ändra på grundlagen eller tolka den som de gör i Irland, där de utgår från att embryot är en levande organism som har rätt till liv. En sådan lagändring skulle högst antagligen inte gå igenom i Finland, säger Ojanen. 

 

Senaste nytt