Inger Damlin – “Strejk är inte något vi tar till i första hand, men nu är måttet rågat”

Idag inledde lärarna en andra våg i sitt strejkande. Just nu strejkar 22 000 lärare och runt om i Finland hålls skolor stängda. Det som skiljer den här strejken från många tidigare är att den har ett slutdatum, den nionde maj.

Det har gått 38 år sedan den senaste lärarstrejken, men efter flera förhandlingsrundor så har strejker brutit ut i vågor runt om i Finland. Undervisningen i grundskolor har pausats på ett flertal orter.

– Vi har lyft problematiken under flera förhandlingsrundor, men det har inte funnits tillfälle för strejk. Först var det på grund dålig kommunalekonomi och sedan coronapandemin, säger Inger Damlin som är Finlands svenska lärarförbundets ordförande.

De utlösande faktorerna för strejken var enligt Damlin två saker: lärarnas arbetsbild och krav på löneprogram. Med andra ord kräver lärarna bättre arbetsvillkor och löner som motsvarar deras utbildningsnivå och är på samma nivå som i den privata sektorn.

– Arbetsbelastningen är i inte hållbar. Enligt en undersökning av FSL så har 30 procent av de som svarade sagt att de aktivt har planerat branschbyte. Strejk är inte något vi tar till i första hand, men nu är måttet rågat, säger Damlin.

Det som skiljer lärarnas strejk från många andra är att den redan har ett bestämt slutdatum, nionde maj.

– I det här skedet tänker vi att en vecka är den kraftåtgärd vi vill ta för att påvisa att vi menar allvar, säger Damlin.

Damlin tillägger att det här en form av ansvarstagande. Strejken går i vågor och i början av april pågick en lärarstrejk i bland annat Åbo. Nu pågår den andra vågen av lärarstrejken i Finland, även i Nyland. Lärare strejkar också i andra städer runt om i landet, såsom Uleåborg, Tammerfors, Rovaniemi och Åbo.

Damlin säger att strejkens syfte är att påskynda ett medlingsbud av förlikningsnämnden. Förlikningsnämnden tillsattes i början av april för att lösa arbetskonflikten. Hon tillägger att de ännu inte vet vad som händer ifall de inte får ett medlingsbud som de kan godkänna. 

– Vi vet att vi kommer att få ett medlingsbud, bara inte ännu när. Då förlikningsbudet kommer så hoppas vi att vi kan godta det. Vi vill tro att diskussionerna som förs med förlikningsnämden räcker till för att nämnden ska se hur situationen för lärare ser ut. Inget avtal skrivs under utan ett löneprogram, säger Damlin.

Senaste nytt