test

Rösten som leder oss hem

Har du någonsin funderat på vem det är som ropar ut namnet på nästa hållplats, då du åker hem med spårvagn, buss eller metro? Eller hur personen i fråga har blivit vald att bli rösten i kollektivtrafiken som leder oss hem?

…Hakaniemi, Hagnäs! Kaisaniemenpuisto, Kajsaniemiparken!”  Utrop som de här har buss- och spårvagnspassagerare fått höra sedan sommaren 2018 då utroparröster togs i bruk. År 2014 började Helsingforsregionens trafik (HRT) planera att ta dem i bruk också i bussar och spårvagnar, efter att utrop tidigare bara har hörts i metron. Det här förbättrar och underlättar resandet på ett allmänt plan, enligt HRT. 

Vägen till den passande rösten

Den nyaste rösten är skådespelerskan Alma Pöysti. Pöystis röst valdes år 2015, efter att både HRT:s kunder och experter föredrog hennes röst framom de tre andra alternativen som tagits fram. Passagerarna och experterna som var med under testperioden steg ombord på spårvagnen och bussen, och lyssnade på de fyra alternativa rösterna. Synskadade deltog också i åkturerna. Passagerarna erbjöds den här möjligheten eftersom det här enligt HRT var det pålitligaste sättet att analysera utropsrösterna, när de hördes i sin naturliga ljudmiljö. 

I planeringsskedet år 2014 övervägde HRT användning av deras egen personal som utropare.

 Men vi hittade ingen lämplig kandidat inom vår egen personal. Därför bestämde vi att välja en professionell läsare, säger Joona Packalén, från HRT.

Också valet av röster diskuterades. 

När diskussioner fördes gällande röster berättade olika experter att en kvinnlig röst fungerar bättre i en bullrig miljö. Det här beror på att kvinnoröster vanligtvis är högre i frekvens, säger Packalén. HRT bestämde att utropsalternativen skulle bestå av fyra ljusare röster. 

Passagerarnas upplevelser

Utropen underlättar resande för många olika passagerartyper såsom synskadade, äldre, barn och turister. Packalén berättar att när HRT frågade sina passagerare om utropen gjorde resandet enklare svarade 64 procent att de var helt av samma åsikt eller nästan av helt samma åsikt. Endast sex procent var inte av samma åsikt. 80 procent av de som svarade tyckte dessutom att följande hållplats presenterades vid rätt tillfälle. Över hälften ansåg också att rösten i kollektivtrafiken var lämplig, och att volymen var passlig. 

HRT har också fått en del muntlig feedback av  passagerare. En person berättar att det bästa med utroparrösterna är att han i lugn och ro kan läsa en bok och koncentrera sig på sin mobiltelefon, utan att han missar sin hållplats. En annan som  har nattjobb menar att rösten kan väcka honom, om han håller på att somna. 

Vems är rösten i:
Metron? Carla Lindell
Bussen och spårvagnen? Alma Pöysti
Tåget?  Reidar Wasenius

Senaste nytt