THL: Alkos monopol bör hållas kvar – finländare av olika åsikter

Finland bör hålla fast vid Alkos monopolsystem, anser Institutet för hälsa och välfärd THL i ett pressmeddelande. Anledningen är att systemet främjar befolkningens hälsa, välfärd och säkerhet.

I en ny opinionsundersökning av Institutet för hälsa och välfärd THL stöder 53 procent av finländarna den nuvarande alkohollagen, medan 29 procent stöder en friare alkoholpolitik. Hela 54 procent av de som svarade anser att man borde kunna köpa vin också i matbutiker. 

THL:s generaldirektör Markku Tervahauta säger att det nuvarande monopolsystemet är det mest ansvarsfulla sättet att sälja alkohol. En ökad tillgång till alkohol skulle leda till ökad konsumtion, fler alkoholrelaterade skador och missbruk. 

THL menar att Alkos monopolsystem främjar både den ekonomiska och sociala utvecklingen hos befolkningen. Systemet dämpar också marknadsföringen och priskonkurrensen.

Enligt uträkningarna av en forskargrupp så skulle ett slopande av Alkos monopolsystem leda till 14 procent högre alkoholdödlighet. Forskning har visat att Alkohollagen 2018, som ledde till att man nu kan köpa alkoholhaltiga drycker upp till 5,5 procent i matbutiker, ledde till en ökning på tre procent av den statistikförda alkoholkonsumtionen.

Senaste nytt