Färre barn föddes och rekordmånga personer dog i fjol

I Finland har nativiteten sjunkit och dödligheten stigit märkbart under 2022.

Enligt Statistikcentralen är nativiteten den lägsta någonsin. Det har beräknats att det föds ungefär 1,3 barn per kvinna. I fjol föddes 44 951 barn. Nativiteten är lägst i Norra Karelen och högst i Österbotten. 

Också dödligheten har stigit i Finland. Antalet döda i Finland var 63 219 år 2022. Den preliminära förväntade livslängden för nyfödda pojkar var 78,6 år och för flickor var den 83,8 år.

Källa: Statistikcentralen

Senaste nytt