Finländares inställning till invandrare mer positiv än tidigare

Finländare har aldrig haft en så positiv inställning till invandring som just nu enligt Näringslivets delegation Eva som pågått sedan år 1998. Just nu anser 55 procent av finländare att det borde bli lättare att flytta till Finland. Alltså har det skett en stor ökning sedan år 2016 då denna siffra endast låg på 31 procent.

Den största orsaken till förändringen i attityden är behovet av arbetskraft då Finlands befolkning minskar och åldras. Det nuvarande ekonomiska läget uppges även som en orsak till det stigande understödet till invandring i undersökningen.

Enligt undersökningen finns det stora skillnader i åsikterna bland de olika partiers understödare. SFP:s väljare har den mest positiva inställningen till invandring där hela 67 procent anser att utländsk arbetskraft är nödvändig för ekonomin. Tätt bakom ligger De Grönas och Vänsterförbundets väljare där 66 procent och 65 procent delar samma åsikt. På andra sidan spektrumet är Sannfinländarna där 81 procent av partiets väljare anser att invandring orsakar mera skada än nytta. 

Bland Centerns och Samlingspartiets väljare är åsikterna delade. Av Centerns väljare är 35 procent negativt inställda till invandring och 36 procent positivt inställda. När det gäller Samlingspartiets väljare så är 39 procent negativt inställda och 31 procent positivt inställda.  

Senaste nytt