Finns dörren till en science fiction-värld bakom knuten?

Vi har nått en punkt då maskinerna snart är intelligentare än oss. Betyder det att vi är på väg mot en verklighet tagen ur en dystopisk science fiction-film?

Jag har alltid varit ett fan av science fiction. Matrix, Terminator och I Robot. Alla tre filmer utspelar sig i en framtid där högintelligenta robotar lever sida vid sida med mänskligheten. En gemensam röd tråd i science fiction historier är att robotarna, maskinerna, gör uppror och plötsligt står mänskligheten inför ett krig. Alltid verkar det komma lika oväntat, som om ingen kunnat förutspå att maskinerna skulle börja fatta egna beslut.

För mig har dessa filmer genom åren endast varit spännande historier, långt ifrån den verklighet jag lever i. Men idag när man ser hur långt utvecklingen av artificiell intelligens kommit, är jag inte längre lika säker på att en tid när vi kommer att leva jämsides med högintelligenta maskiner är så långt borta. 

Chat-GPT lanserades i november förra året. Ett program skapat av företaget OpenAi, och vars nyaste version Chat-GPT-4 klarar av att ta en advokatexamen med högsta vitsord i alla tenter. Chat-GPT skriver texter som är så bra att de är svåra särskilja från texter skrivna av verkliga människor. Förutom essäer och tenter skriver också chatroboten poesi, ger läkarråd och svarar på i princip vilken fråga man än ställer den. Förut har människan varit den intelligentaste varelsen vi känner till, men inte nu längre, för vi har skapat en maskin som är intelligentare än oss. Vart kommer utvecklingen av AI att föra oss efter det här?

Svaret på den frågan är att ingen vet. Ingen vet heller exakt vilka risker det finns med att skapa maskiner som är intelligentare än oss. Ändå gör vi det. Varför? För att utvecklingen av AI fört med sig väldigt mycket gott är antagligen den största orsaken. Men kanske behöver vi i något skede fråga oss hur långt utvecklingen av AI ska få gå. Ska den få vara gränslös eller behöver den begränsas? 

I dagsläget har vi gett ifrån oss titeln som den intelligentaste varelsen. Den titeln tillhör nu maskinerna. I science fiction-filmer brukar det vara i just det brytningsskedet när maskinerna blir lika intelligenta, eller intelligentare, än människorna som problemen börjar. När jag sett dessa filmer har jag alltid förvånats över att inte människorna kunnat ana att det kommer att sluta dåligt när de skapar maskiner som är intelligentare än dem själva. Och nu ser jag mänskligheten göra precis samma sak utan att dra i handbromsen. 

Jag har inget svar på hur mycket gott respektive ont utvecklingen av AI kommer att föra med sig. Precis som alla andra kan jag endast spekulera. En annan gemensam röd tråd i science fiction-filmer är att när människor väl skapat högintelligenta maskiner som börjar ta egna beslut kan de inte längre stänga av dem. Människorna blir istället maskinernas slavar. 

Om vi skapar AI som är så mycket intelligentare än oss själva att vi inte kan förstå hur stort inflytande maskinen har på oss, hur undviker vi då att bli dess slav? Om maskinen dessutom skriver så bra att vi inte vet när det vi läser på till exempel sociala medier är skrivet av en maskin, hur ska vi då kunna undvika att påverkas av dess åsikter? Vips är vi maskinernas slavar utan att vi ens vet om det. 

Utvecklingen av AI har gett oss många bra saker. Vi har fått nya redskap som underlättar vår vardag, mera nöjen och bättre möjligheter att globalt knyta kontakter och delta i samhällsdiskussioner. Vi har nytta av AI och också av utvecklingen av den. Men ändå anser jag att vi behöver fundera över om utvecklingen av AI fortfarande kommer att föra med sig mer gott än ont om vi låter den ske helt utan gränser och i vilken riktning som helst. Jag är orolig för att vi snart kommer att kliva in genom dörren till en science fiction-dystopi, utan möjlighet att återvända.