Från StudOrg till Ständerhuset

Ständerhuset ligger exakt 338 meter från Soc&koms ytterdörr. Vägen kan verka lång men Annica Tallqvist har gått den snabbt. Nu befinner hon sig där tillsammans med Svenska folkpartiet (SFP) i samband med de pågående regeringsförhandlingarna. Tallqvists tid som medlem i högskolans studentförening StudOrg har märkbart underlättat hennes färd.

Annica Tallqvist upptäckte sitt intresse för politik redan under gymnasiet via ungdomsförbundet Svensk Ungdom. Där fick hon höra om Soc&kom och några år senare avlade hon både sin kandidat- och magisterexamen i statskunskap vid högskolan.

– Jag har inte ångrat Soc&kom en enda gång. Jag skrattade massor, och grät lite, men det var nog de mest lärorika åren för mig, berättar Tallqvist.

Under Tallqvists studietid var hon väldigt aktiv i högskolans studentförening StudOrg. Från uppdragen i föreningens styrelse, som bland annat årsfestmarskalk, har hon tagit med sig värdefulla erfarenheter som hon använder sig av dagligen. 

– Föreningsverksamheten är ett väldigt tryggt sätt att utveckla sina kunskaper och pröva på nya saker. Man lär sig vad man är bra och mindre bra på i en säker miljö, konstaterar Tallqvist. 

Som ledningens assistent för SFP bistår Tallqvist vanligtvis partietssekreteraren och organiserar verksamheten, det vill säga allt från dagliga möten till evenemang. För tillfället befinner hon sig på plats i Ständerhuset under de pågående regeringsförhandlingarna. Där har Tallqvist rollen som organisatör för partiets delegation. Det innebär att hon hjälper till med planeringen och ser till att det dagliga programmet rullar på smidigt. 

Tallqvist upptäckte sin talang för organisering och planering då hon var årsfestmarskalk för StudOrg. Nu har hon lyckats kombinera sitt intresse för politik med sina organiseringskunskaper. 

– Jag har hänvisat mycket till att jag varit årsfestmarskalk under arbetsintervjuer. Jag har kunnat använda det som ett konkret exempel på att jag kan organisera större evenemang, säger Tallqvist.

När Tallqvist började arbeta inom politiken märkte hon många liknelser mellan partiverksamheten och StudOrgs verksamhet. Hur ett verksamhetsår byggs upp och hur man skriver mötesprotokoll var redan bekant för henne. Hon visste hur hon skulle gå till väga tack vare sina erfarenheter från StudOrg. 

– Det har nog hjälpt mig jättemycket på alla vis. Jag lärde mig hantera ansvar och jobba i grupp, säger Tallqvist. 

Nätverket som föreningsverksamheten erbjudit har också visat sig vara en trevlig överraskning för Tallqvist. Hon har mött flera före detta StudOrg-medlemmar bland sina arbetskollegor. Fastän de inte nödvändigtvis studerat under samma tid, finns det en naturlig gemenskap och ett förtroende bland dem tack vare föreningsverksamheten. 

– Att vara aktiv i studentföreningar ger dig en massa fördelar. Hittills har jag inte träffat en enda person som inte uppskattar att man har en bakgrund i föreningsverksamhet, säger Tallqvist. 

Tallqvist sitter ännu i styrelsen för ”Understödsföreningen för StudOrg” och rekommenderar att alla som har möjlighet att delta i föreningsverksamhet ska göra det. Det gäller bara att våga testa, engagera sig och visa intresse. 

– Man lär sig jättemycket och man har ju jätteroligt samtidigt. Alla mina allra bästa studieminnen kommer nog från mitt styrelseår, säger Tallqvist. 

Senaste nytt