Expert: Universitetslärares kunskaper i artificiell intelligens behöver förbättras

Artificiell intelligens har diskuterats flitigt sedan chattroboten ChatGPT gjorde entré i slutet av 2022. Många universitet har gjort riktlinjer för hur artificiell intelligens ska användas i kurserna och ofta blir det upp till lärarna att bestämma. Det kan resultera i att elever går miste om värdefulla kunskaper i hur de kan använda artificiell intelligens i sina studier.

Många experter är ense om att artificiell intelligens kommer ha en betydande roll i framtiden och att det därför skulle vara viktigt för studerande att lära sig hur artificiell intelligens fungerar. De finländska universiteten tillåter användning av verktyg som använder artificiell intelligens. 

Men när de låter lärarna avgöra hur artificiell intelligens ska användas i undervisningen, blir den ändamålsenliga användningen av exempelvis ChatGPT mycket sparsam eller så uteblir den helt. 

Carl-Gustav Lindén, professor i datajournalistik vid Universitetet i Bergen och docent vid Svenska social- och kommunalhögskolan, menar att okunskap och missuppfattningar är orsaker till lärarnas bristfälliga användning av artificiell intelligens i undervisningen. Lindén anser att många lärare har en ytlig uppfattning om vad artificiell intelligens är. Han tycker att lärarna behöver vara insatta i ämnet för att studerandena ska kunna lära sig använda artificiell intelligens på ett ändamålsenligt sätt.

– Det är klart att det kräver att lärarna vet vad det handlar om, säger Lindén.

ChatGPT lämpar sig inte för alla uppgifter

ChatGPT har redan konstaterats vara användbart på flera olika sätt inom utbildning. Bland annat är chattroboten bra på att behandla stora mängder text. Dessutom kan den hjälpa till med inlärningsprocessen och ge tips på studietekniker. Men framför allt möjliggör ChatGPT att man snabbt kan få hjälp om man har fastnat med en uppgift. 

Speciellt bland dem som studerar teknologi är ChatGPT ett uppskattat verktyg. Chattroboten är bra på att hjälpa till med programmering och kan både kontrollera och skriva kod. Däremot lämpar sig verktyget inte lika bra för att skriva essäer. Texter som genereras med artificiell intelligens baserar sig på statistik och formler, vilket kan resultera i tydliga sakfel. Dessutom påminner Lindén om att chattroboten totalt struntar i allt som kan kallas upphovsrätt och källhänvisningar.

Det går att öka sin kunskap om artificiell intelligens

För att öka förståelsen för hur artificiell intelligens fungerar lyfter Lindén fram några viktiga saker att tänka på. Han anser att mycket handlar om att leka med verktygen och testa olika saker. 

– För att man ska förstå vad artificiell intelligens är kräver det att man testar och prövar sig fram, säger Lindén.

Ett konkret tips Lindén lyfter fram är att ta onlinekurser. Som exempel nämner han att Helsingfors Universitet har öppna nätkurser där deltagaren kan lära sig grunderna i artificiell intelligens. Enligt honom borde alla ta kurser och påpekar att de dessutom inte tar många timmar att utföra.

Utvecklingen inom artificiell intelligens går framåt med rasande fart och därför är det viktigt att följa med i samhällsdiskussionen. Lindén tycker att det är bra att vara intresserad av ämnet, men att man gärna ska tänka igenom allting en extra gång.

– Nyfikenhet är bra, men man ska också vara lite skeptisk, säger Lindén.

Senaste nytt