Historisk tillväxt – befolkningen har ökat mer än på 70 år

Finlands befolkning har ökat med närmare 40 000 människor år 2023, enligt Statistikcentralen.

Befolkningsökningen är den högsta på 67 år och är över 2,5 gånger större än året innan.

Den primära orsaken till befolkningsökningen är att ukrainska inflyttare i Finland inte fått möjlighet till hemkommun förrän 2023.

Bild: Maria Rökman

Antalet nya invånare som inte har svenska, finska eller samiska som modersmål ökade år 2023 med ungefär 60 000, vilket är mer än någonsin i Finlands historia.

Var tionde invånare i landet talar nu ett främmande språk som modersmål. De tre största grupperna bland dessa talar ryska, estniska eller arabiska.

Fastän befolkningen ökat i 93 kommuner har den sjunkit i 216, vilket visar på att befolkningsökningen i stor grad sker i landets storstäder.

Källa: Statistikcentralen

Senaste nytt