Fler bilar i trafiken under coronaåren, men färre nya registreras – el har kört om diesel

Antalet nyregistrerade bilar har sjunkit, men samtidigt köps elbilar som aldrig förr. Det totala antalet bilar i trafiken har också ökat markant sedan coronapandemins början.

En bild på en medeltrafikerad gata i Helsingfors.
Bild: Tapio Haaja/Unsplash

Antalet person- och paketbilar i trafiken har ökat med drygt 14 000 fordon i huvudstadsregionen och  med drygt 21 000 i Nyland under coronapandemin. Enligt parkeringsapplikationen EasyPark, som sammanställt uppgifter om bilar i trafiken, låg tillväxten i Helsingfors innan pandemin på ett par tusen fordon per år.

Trots fler bilar i trafiken sjunker antalet nyregistrerade bilar enligt uppgifter från Traficom. De enda bilarna som köpts lika mycket som i fjol eller mer är elbilar, vars anskaffning har ökat med nästan 150 procent.

Dieselbilarnas försäljning har sjunkit mest. Endast 1 200 dieselbilar registrerades i hela landet i januari och februari i år, vilket är 45 procent färre än i fjol. Det är också cirka 500 färre än elbilarna, vilket betyder att de nu är den biltyp som det säljs minst av i Finland.

Sedan år 2010 har det totala antalet personbilar i trafiken ökat med 12,5 procent, en ökning som är mer än tre gånger snabbare än befolkningsökningen.

Källa: Yle