Nedskärningar riktas mot studerande: ”Det känns nog lite läskigt”

Trots regeringens tidigare löften kommer studerande och unga vuxna att påverkas av flera större nedskärningar. Allmänna bostadsbidraget ersätts med bostadstillägg och statsgarantin för studielån höjs.

Regeringens mål med de planerade nedskärningarna är att motivera unga vuxna att snabbt utexamineras och börja arbeta. Ohto Kanninen, ledande forskare för den offentliga marknaden på forskningsinstitutet Labore, är skeptisk till huruvida nedskärningarna kommer att ge det resultat som regeringen vill åstadkomma.

– Å ena sidan kan folk motiveras att snabbt klara examen för att ha råd att betala tillbaka sina skulder. Å andra sidan kan studerande känna sig pressade att börja jobba mer vid sidan av studierna, vilket skulle förlänga studietiden.

Ohto Kanninen är skeptisk till nedskärningarna. Foto: Laura Oja

Kanninen tillägger att detta potentiellt kan ha ännu en följd som regeringen inte önskar. Förändringarna kan skrämma unga vuxna från att söka till tredje stadiets studier om de ändå måste betala av stora skulder efter att de avlagt examen.

Planen är att förändringarna snart skulle träda i kraft.

– Allra senast kommer vi att se dessa förändringar januari 2025, säger Kanninen.

Den simpla följden det här leder till är färre euron för studerande

– Ohto Kannninen, ledande forskare för den offentliga marknaden på Labore

Studerande kommer inte mera vara berättigade till allmänt bostadsstöd utan kommer istället att vara berättigade till ett bostadstillägg i studiestödet. Det nya systemet kommer att motsvara ett gammalt system som gällde fram till 2017.

– Den simpla följden det här leder till är färre euron för studerande. Jag vågar inte gissa på några exakta siffror ännu, säger Ohto Kanninen.

Abbe Karlsson är oroad över regeringens beslut

Abbe Karlsson, ordförande för Arcadas studentkår ASK, är också oroad över ändringen i bostadsbidraget för studerande.

– Det känns nog lite läskigt hur man ska klara sig. Det kommer ju att minska på båda bidragen en hel del. 

Karlsson anser också att denna förändring kan tvinga studerande att arbeta mer vid sidan, vilket leder till att studierna tar längre tid.

Infografik som illustrerar hur ändringen till bostadsstöd kan påverka en studerandes ekonomi. Bild: Edvin Ekman

Finansiering sänks, indexförhöjningar för studiestöd stoppas

Finansiering för studerande som redan avlagt en examen på tredje stadiet kommer också att minska i framtiden. Målet med det här är att motivera studerande att börja jobba direkt efter sin första examen. Ännu har regeringen inte informerat om några exakta siffror.

Regeringen har också meddelat om planer att stoppa indexförhöjningar för studiestöd. Detta innebär att mängden studiestöd en studerande får kommer att stanna på samma nivå fram till 2027. För att motverka detta kommer statsgarantin för studielån att höjas, och studerande kommer att kunna lyfta studielån flera gånger inom ett år.

Uppdaterad 29.4.2024: ASK är en studentkår, inte en studentförening.

Senaste nytt