Sommartider, nej nej?

Snart flyttas tiden en timme framåt igen. I slutet av mars ställs klockorna om till sommartid. Men varifrån kommer den här praktiken och vad är dess syfte?

Det finns en felaktig tankegång om att sommartid har med jordbruk att göra. I själva verket motsatte jordbrukare sig hårt införandet av sommartid i många europeiska länder. Bland annat i Sverige och Finland kom sommartid i kraft först på 1980-talet.

Den moderna sommartiden föreslogs 1895 av George Vernon Hudson. Motivet var att ge arbetare mer användbar fritid efter jobbet. Sommartidens egentliga genombrott kom under första världskriget. Det var Tyskland och dess allierade som införde den för att minska sina bränslekostnader. Mer dagsljus innebar att man kunde använda mindre resurser på all typ av belysning.

Samma skäl spelade in också under andra världskriget. Bland annat införde Hitler sommartid i de länder han erövrade. Storbritannien ville bokstavligen inte bli efter och införde dubbel sommartid under kriget.

I dag är många förargade över tidsändringen. På hösten 2016 startade Matti Antero Hietanen ett medborgarinitiativ för att få bort sommartid.

Initiativet motiveras bland annat med att både den allmänna trafikens- och den individuella människans rytm störs av tidsändringen. Hietanens förslag har fått nästan 22 000 underskrifter.

Timo Partonen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd – THL, har inte heller mycket positivt att säga om sommartid. Tidsändringen medför ett antal hälsorisker.

– Sömnen kan störas och bli mer bruten. Det finns även kopplingar till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Danska forskare har också etablerat ett samband mellan tidsändringen och depression. I USA och Kanada har forskare kunnat påvisa att mängden lindriga trafikolyckor också ökar dagen efter att sommartid trätt i kraft, säger Partonen.

Är det då möjligt att förbereda sig och undvika de negativa följderna?

– Man kan försöka planera lite i förväg och anpassa sin rytm, men det är nog svårt. Det viktigaste är att inte samla på sig sömnskuld på förhand, säger Partonen.

När det kommer till positiva följder av sommartid är Partonens svar kort.

– Det finns egentligen inget positivt med övergången till sommartid. På hösten kan man ju nämna att det känns tillfälligt bra att få tillbaka en timme. Det gottgör dessvärre inte de problem som vårens tidsändring orsakar.

Senaste nytt