Viking Line lägger vind i seglen

Viking Line satsar på att minska sina koldioxidutsläpp genom att använda sig av naturliga energikällor. Därför installeras nu ett segel på ett av deras fartyg för att dra nytta av vindkraften.

Viking Lines båt M/S Grace kommer bli det första passagerarfartyget som använder sig utav vindkraft. Båten kommer få ett mekaniskt rotorsegel installerat som utvecklats av clean-tech företaget Norsepower. Seglet är 24 meter högt och 4 meter brett.

Genom att använda sig av vindkraft kan fartygets koldioxid utsläpp minska med ca. 900 ton per år beroende på vindförhållandena. Seglet är automatiskt styrt och funkar genom magnus effekten. Det här innebär att då seglet roterar drar ytan till sig luft och belastar den ena sidan mer än den andra. I och med detta uppstår en tryckskillnad som bildar en dragningskraft vilket i sin tur får fartyget att röra på sig.

M/S Grace åker sin första jungfrutur med sitt nya segel den 12 april från Åbo till Stockholm.

Senaste nytt