test

Ny klimatåtgärd har liten inverkan på ekonomin

Europeiska kommissionen föreslår en mekanism för kolidoxidutsläpp som kommer att minska Finlands import gällande produkter som omfattas av mekanismen. Huvudsyftet med den här åtgärden är att undvika koldioxidläckage och en utredning visar att förslaget skulle ha en liten inverkan på ekonomin.

EU-länder kommer i framtiden att tvingas betala för sina utsläpp utanför EU på samma sätt som de hade behövt göra om produktionen hade skett inom unionen. På så sätt är den tänkt att förhindra så kallat koldioxidläckage, det vill säga att europeiska företag flyttar sin produktion till länder utanför EU med mindre strikt klimatpolitik. Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Finlands miljöcentral (SYKE) presenterar en utredning över komissionens förslag.

Ekonomi eller klimat?

I den offentliga debatten ställs ofta ekonomisk tillväxt och klimatpolitik mot varandra och en ambitiös klimatpolitik anses kosta för mycket. Enligt rapporten kommer mekanismens inverkan på den finländska ekonomin förväntas bli liten. Forskarna föreslår att skatte- och stödpolitiken ska kompensera för de ekonomiska konsekvenserna av de klimatåtgärder som görs under de närmaste åren i Finland.

Utredningen bedömer mekanismens konsekvenser på både EU- och nationell nivå. Den förväntas ha betydande konsekvenser för importen av de produkter som omfattas av mekanismen. Importen av bland annat järn, stål och gödselmedel i synnerhet från Ryssland och Kina kommer att påverkas.

Exakt i vilken form mekanismen ska införas är fortfarande oklart och beslutsprocessen pågår. Mekanismen är tänkt att tas i bruk fullt ut 2026.

Senaste nytt