test

Antalet konkurser ökade under årets första månader – 14 procent fler än i fjol

Under perioden januari–mars 2020 registrerades totalt 772 konkurser. Det är 95 konkurser fler än under motsvarande period året innan.

Störst är ökningen inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster som omfattar bland annat informations- och kommunikationsverksamhet, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anställda i de företag som ansökte om konkurs var totalt 3 417, vilket är 278 personer fler än året innan. Skuldsanering för privatpersoner ökade under perioden januari–mars med 74 procent jämfört med förra året.

Coronaviruspandemins eventuella inverkan på antalet konkurser kan inte ännu observeras på basis av det första kvartalets konkurssiffror. Antalet registrerade konkurser i mars 2020 var på samma nivå som under motsvarande period året innan.

Senaste nytt