Både arbetslösa och arbetssökande har ökat märkbart

Antalet arbetslösa arbetssökande har ökat med närmare 80 000 sedan i fjol, kommer det fram i Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I mars var antalet arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna drygt 300 000. En stor ökning skedde speciellt mellan februari och mars månad då siffran steg med nästan 70 000. Antalet arbetslösa har överlag också ökat enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

Orsaken till den kraftiga ökningen är restriktionerna som coronavirusepidemin orsakat. Restriktionerna har hindrat många näringsidkare från att arbeta och de har varit tvungna att lägga av sin verksamhet.

Geografiskt ökade arbetslösheten mest i Nyland där andelen arbetslösa steg med 37 procent. Andra orter som i stor grad påverkades var södra Österbotten med en ökning på 35 procent och Lappland där de arbetslösa ökade med 34 procent. 

Minst ökade arbetslösheten i Kajanaland där andelen steg med 18 procent.  

Speciellt permitteringarna har påverkat antalet arbetslösa som söker jobb. I hela landet nu finns 74 000 permitterade arbetstagare. Jämfört med i fjol ökade de permitterades antal med 53 200.

Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 65 300, vilket innebär en ökning på över 50 000 personer jämfört med i fjol.

Antalet nya jobb har också minskat. Under mars månad anmäldes 63 500 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, vilket är närmare 10 000 färre än i mars i fjol. Allt som allt fanns det 149 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket innebär en minskning på över 18 000 jobb, jämfört med mars månad för ett år sedan.

Antalet arbetslösa uppgick till 197 000 och arbetslöshetsgraden var 7,3 procent enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Det handlar om en ökning på 0,3 procent, vilket i antal innebär 6 000 fler arbetslösa. 

Här bör man notera att definitionen på arbetslöshet är striktare i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning än i Näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och att undersökningarna gjorts på olika sätt.

Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik definierar arbetslöshet som att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas även de heltidspermitterade med i antalet arbetslösa. Heltidsstuderande räknas däremot inte med. Datan för den här statistiken kommer från arbets- och näringsbyråernas kundregister.

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning definieras arbetslöshet som att den arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående fyra veckorna och är beredd att ta emot arbete under de följande två veckorna. 

Förändringarna gäller inte endast en enstaka arbetslöshetsgrupp.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, ökade med 1 200 personer och var allt som allt 64 900. 

Arbetslösa arbetssökande bland dem som fyllt 50 år var 107 300. En ökning på 16 700 har skett jämfört med samma tidpunkt för ett år sen.

Unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var sammanlagt 41 100 till antalet, vilket är 11 600 fler jämfört med fjolåret.

Källa : Arbets- och näringsministeriet, Statistikcentralen

Senaste nytt