Coronakrisen – en missledande klimatförbättrare

I många länder har kvävedioxidhalten i luften sjunkit rejält under de senaste månaderna. Detta är en bra sak för luftkvaliteten, men inte ett direkt tecken på att klimatförändringen kommer att stoppas.

Finland stängde sina gränser 19.3 och senast då stagnerade flygandet från och till landet totalt. I nästan alla europeiska länder har turismen blivit obefintlig och miljonstäder står stilla, orörliga. Orsaken till detta vet vi alla: corona.

Det verkar som att pandemin, som berör oss alla för tillfället också lett till bra saker, då det gäller klimatet och jorden. Den amerikanska rymdorganisationen Nasas satellitbilder visar hur flera städer som oftast lyser rött på kartorna nu är på den blåa sidan.

Pandemins positiva klimatpåverkan syns också i Finland.

– Coronakrisen har minskat på biltrafiken och därmed förbättrat luftkvaliteten i städerna. Kvävedioxidhalten i luften har gått ner till och med 40% i Finland under de senaste veckorna, säger Hannele Korhonen, direktör för klimatforskningen vid meteorologiska institutet.

Flygfält i hela världen står öde och i Kina har klimatutsläppen sjunkit rekordsnabbt under de senaste månaderna. Luftkvaliteten i Kina samt i andra länder har blivit betydligt mycket bättre under coronakrisen. På många sätt kan det verka som att naturen tackar.

Trots att alla dessa saker ger hopp om en förändring mot det bättre, cirkulerar det också mycket fel och missledande information på sociala medier.

National Geographic varnar för falska berättelser om djur som återvänt till storstäder och delfiner som simmar i kanalerna i Venedig. Många virala bilder och videor om djur som beter sig exceptionellt, har visat sig vara fabricerade och reflekterar inte verkligheten.

Också de lovande satellitbilderna kan ge falskt hopp om en förbättring i klimatkrisen. Korhonen påpekar att man inte kan dra paralleller mellan satellitbilderna och några långvariga förändringar i klimatkrisen.

–Satellitbilderna berättar om tillfälliga förbättringar i luftkvaliteten, inte om några långvariga effekter som skulle stoppa klimatförändringen. I Kina håller klimatutsläppen redan på att stiga då coronakrisen börjat lätta där, säger Korhonen.

Klimatkrisen är ett komplext problem som inte är över. Pandemin vi lever i för tillfället är inte en avgörande klimathandling.

– För att påverka klimatförändringen i det långa loppet krävs stora strukturella ändringar, påminner Korhonen.

Senaste nytt