Finlands Bank: Vi går mot en recession – hållbara lösningar viktiga

Coronapandemin har skapat en ekonomisk kris där den globala produktionen väntas krympa mer än under den stora finanskrisen 2008. Över hälften av Internationella valutafondens medlemsländer har bett fonden om hjälp.

Coronakrisen har tvingat den globala ekonomin att tvärbromsa. Många tillväxtekonomier lider inte enbart på grund av de direkta ekonomiska effekterna av pandemin, utan också på grund av prisfallet på råvaror och kapitalutflöde. 

Också Finland är på väg mot en recession. I den akuta fasen ger regeringen understöd till företag och hushåll där inkomsterna minskat. Om begränsningarna för att stoppa smittspridningen måste vara i kraft under en lång tid ökar risken för att arbetslösheten stannar kvar på en hög nivå.

En konkursvåg bland företagen och en kraftig ökning av arbetslösheten skulle ha speciellt negativa följder för de ekonomiska utsikterna på längre sikt. Långvariga skador kan undvikas med nationella och sameuropeiska lösningar, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på onsdagens presskonferens.

Direktionens rådgivare Lauri Kajanoja säger att själva bekämpningen av coronaviruset också kostar samhället dyrt.

Under krisen stiger den offentliga skulden oundvikligen för att det ska vara möjligt att avhjälpa situationen inom hälsovården och stödja ekonomin.

När krisen väl är över står den globala ekonomin inför samma problem som tidigare. Investeringar i bekämpningen av klimatförändringen behövs fortfarande, likaså satsningar på utbildning, forskning och utveckling samt åtgärder mot utslagning.

Efter krisen är behovet av en ökning av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna ännu större, säger Kajanoja.

Senaste nytt