Hem och skola hoppas på att skolorna kan öppnas – distansstudier är en utmaning för många familjer

Förbundet hoppas på att statsrådets helhetsbedömning av coronaläget nästa vecka gör det möjligt för skolorna och daghemmen att öppna gradvis, meddelar de på sin hemsida. Hem och Skola anser det speciellt viktigt för elever i årskurs 1–6 och niondeklassare att återgå till närundervisning.

Hem och skola anser att besultfattarna ska beakta vad experterna inom området har att säga, men att det också ska göras en barnkonsekvensbedömning. Bedömningen ger en bredare bild av barnens välmående och sociala situation. 

Barnen behöver sitt sociala sammanhang och det är viktigt att kunna avsluta vårterminen tillsammans i sin grupp eller skolklass, skriver Hem och skola på sin hemsida.

Förbundet har samlat in föräldrars erfarenheter om distansundervisning under de senaste veckorna. I responsen som de fått kommer det fram att distansstudierna i många fall gått väl men att en del familjer har upplevt ett stort behov för stöd. Om skolorna öppnar kan samhället stödja de här familjerna bättre, skriver förbundet.

För föräldrarna som jobbar på distans har det varit svårt att sköta sina arbetsuppgifter fullständigt. Föräldrarna har speciellt stött på utmaningar i de fall där det är fråga om ett yngre barn som kräver både primärvård, närvaro och handledning.

Även familjer där det finns barn med specialbehov uppger att deras vardag känts tung. Ytterligare ett orosmoln för många familjer är de nedslående nyheterna om uppsägningar och permitteringar som nått dem under de senaste veckorna. 

Hem och skola uttrycker också oro över sommarläger och andra fritidsaktiviteter som kanske inte ordnas på sommaren. Om sommarverksamheten ställs in är många skolbarns familjer i blåsten då tio sommarlovsveckor står tomma i kalendern, skriver förbundet.

Då beslutet om sommarlägrens öde fattas, tas riktlinjerna gällande skolorna i beaktande. Därmed har beslutet om skolåret ett stort signalvärde. 

Källa: Förbundet Hem och Skola

Senaste nytt