test

HRT tar sommartidtabellerna i bruk – passagerarantalet har sjunkit drastiskt under undantagstillståndet

Helsingforsregionens trafik HRT:s bussar börjar köra enligt sommartidtabeller från och med den 20 april, på grund av det rådande undantagstillståndet. Tågtrafiken är också reducerad men spårvagnar och metro körs för tillfället med normala tidtabeller. Passagerarantalet minskade med 70 procent i mars på grund av coronaviruspandemin och därmed vill HRT anpassa sina tjänster till efterfrågan.

De reducerade turerna innebär bland annat att ingen utökad nattrafik kommer att köras, vilket betyder att fredagstrafiken är den samma som på måndag – torsdag. På lördagarna körs bussarna enligt söndagstidtabellerna. 

Skollinjerna slutar också att trafikera och vissa ruttändringar kommer att ske på en del busslinjer.

HRT motiverar beslutet att införa sommartidtabellerna med att de fortfarande vill erbjuda tjänster för dem som behöver det. Vid normaltillstånd har sommartidtabellerna i regel tagits i bruk först i mitten av juni. 

Den reducerade sommartrafiken är en nivå, på vilken vi även i ett undantagsläget kan garantera så pålitliga trafiktjänster som möjligt. Ett sådant fall kunde exempelvis vara att en större del än vanligt av trafikföretagens personal inte på grund av epidemin skulle kunna vara på jobb, informerar HRT i ett meddelande om undantagstillståndet. 

Förändringarna i tidtabellerna görs också på grund av ekonomiska skäl i och med att de minskade biljettintäkterna orsakat ett stort glapp i HRT:s ekonomi.    

Den reducerade tågtrafiken innebär för sin del att en del turer ställs in och att en del av tågen inte stannar på alla stationer. Till exempel I- och P tågen passerar flygplatsens station utan att stanna. 

För att trygga säkerheten av HRT:s passagerare har städningen intensifierats. Till exempel räcken, ledstänger och andra ytor som är utsatta för människors beröring rengörs speciellt noggrant. 

HRT uppmanar även sina kunder att bidra till att förhindra spridningen. Om man känner sig sjuk ska man undvika resor och ifall man använder sig av kollektivtrafiken bör man ha god handhygien och nysa eller hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk. 

Enligt egenföretagare Joakim Kyllönen som fortfarande regelbundet tar bussen till jobbet, verkar människor att ta rekommendationerna på allvar. 

– Jag har inte lagt märke till att folk skulle vara respektlösa eller att det inte skulle ta rekommendationerna på allvar. Alla verkar ha koll på situationen och sätter sig längre från varandra i bussen, säger Kyllönen. 

För Kyllönen, som kan ta många olika bussar till jobbet, orsakar sommartidtabellerna inte några större förändringar. Dessutom planerar han att börja använda cykel istället för kollektivtrafik när vädret blir bättre.

 

Källa: HRT

Senaste nytt