test

Rekordstor höjning av militärutgifter – forskare: Det är oroande

Sedan år 2010 har militärutgifterna ökat runt hela världen. År 2019 var ökningen som störst med 3,6 procent. En av orsakerna till höjningen är att en del länder försöker öka sitt inflytande.

 

Globalt sett steg militärutgifterna till 1,9 biljoner dollar år 2019. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Utgifterna för 2019 är 7,2 procent högre jämfört med år 2010.

Det oroar oss att se hur världens länder ser ett behov av att höja militärutgifterna, säger Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI.

Den största ökningen i utgifterna har skett i USA, Kina, Indien, Ryssland och Saudiarabien. De här länderna står tillsammans för 62 procent av ökningen.

Många av världens länder försöker spela en betydelsefull roll, till exempel Kina. USA vill bibehålla sin egen makt och därför ökar deras militära utgifter. Också Ryssland ökar sina utgifter då de vill öka sitt inflytande över Europa, säger Wezeman.

Militärutgifter motsvarar 2,2 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP). Det motsvarar cirka 249 dollar per person.

För Finlands del har försvarsutgifterna också stigit. Utgifterna för försvaret år 2020 uppnår nästan en kvarts miljard, vilket motsvarar 1,27 procent av Finlands bnp. 

Ökningen av utgifterna för Finlands del beror på upphandling av försvarsmateriel och olika utgifter för Försvarsmakten. 

I Europa står Tyskland för den största ökningen av militärutgifterna. Tysklands militära utgifter steg med 10 procent under 2019 till 49,3 miljarder dollar. Det är den största ökningen bland de 15 länder med de högsta militärutgifterna under 2019.

En del länder ser Ryssland som ett hot och höjer militärutgifterna därefter, säger Wezeman.

Han säger att det är svårt att se hur höjningen av militärutgifterna kommer att öka då vi har en ekonomisk kris i världen som coronaviruset lett till.

Det finns länder som kommer fortsätta öka sina utgifter som planerat före pandemin, till exempel Norge, säger Wezeman.

Wezeman anser att pengarna och resurserna man sätter på militären kan användas till något annat.

 

Senaste nytt