De flesta män söker inte hjälp för psykisk ohälsa

Få män söker hjälp för sin psykiska ohälsa. Det visar en enkät som Mieli rf gjorde hösten 2021. Särskilt skulle männen ha behövt få hjälp för att de mår psykiskt dåligt och har ångest. 

Miesplus ry är en ideell organisation som via sina digitala medieplattformar fokuserar på att skapa en öppen diskussion kring finländska mäns psykiska hälsa och välbefinnande. Miesplus-gemenskapen på Instagram har över 17 000 följare och kan ses som en plattform där män får lätta på sina hjärtan genom att berätta om till exempel sin psykiska ohälsa eller barndom. Miika Saksi är grundare och verkställande direktör för organisationen och har gett sina synpunkter kring MIELI rf:s enkätstudie. Saksi är också erfarenhetsexpert gällande ämnet.

I enkäten nämns att en av orsakerna till att männen inte söker hjälp är för att de är rädda för att deras manlighet blir ifrågasatt. Saksi berättar hur denna rädsla börjar redan i tidig skolålder när pojkar lär sig att tävla om att vem som är herre på täppan. Detta beteende finns också inom idrotten – där får du inte heller visa svaghet för då hamnar du på avbytarbänken. Det här mönstret kan fortsätta upp i vuxen ålder, bland annat i arbetslivet.

Den traditionella mansbilden har också skapat andra skadliga mönster, till exempel att män inte ger uttryck för femininitet. Män som tänker på det här sättet kan i vissa fall stänga av sina känslor. Dessa förträngda känslor kan sedan få utlopp i form av våld och tystlåtenhet. Ytterligare kan vissa försöka undvika dessa känslor genom att använda alkohol och andra droger, förklarar Saksi. En del av respondenterna i enkäten hade också svarat att de lindrade sitt illamående med rusmedel. 

I flera år har män vuxit upp i tron att det inte hör till att visa sina känslor, affektion, sårbarhet och tårar förutom till sin partner. Allt annat tolkas som fel sorts femininitet som inte passar in i den traditionella mansbilden. Fastän vi alla: män, kvinnor och icke-binära har både feminina och maskulina drag, säger Saksi. En attitydförändring borde ske samtidigt som den snäva traditionella mansbilden borde förändras. Det här skulle möjligtvis underlätta processen för män att söka hjälp. 

I flera år har män vuxit upp i tron att det inte hör till att visa sina känslor, affektion, sårbarhet och tårar förutom till sin partner.

“Glöm alla dumma tankar om att en äkta man inte gråter eller visar svaghet. När man behöver hjälp är det är inte ett tecken på svaghet att medge det”. sammanfattar en av enkätstudiens respondenter.

Miika Saksi. Bild: privat

Saksi säger också att det skulle behövas fler positiva manliga förebilder som öppet vågar visa kärleksfullhet, sårbarhet och tillgivenhet, särskilt män som en del kan tolka som hårda och macho, exempelvis motorcyklistmän som har långt skägg och bär lädervästar och tunga kedjor. Saksi berättar om en upplevelse där två män i den stilen satt sig ner vid ett litet bord på ett kafé. 

-De beställde bakelser och te och pratade högt om sina känslor. Deras beteende väckte både förvåning och glädje hos kafépersonalen. Det var en vacker upplevelse. De hade modet att vara sig själva framför andra och de kan säkert hjälpa andra att våga göra detsamma, säger Saksi. Att se tuffa män vara känsliga skulle alltså kunna motivera andra män att möjligtvis visa sig sårbara och söka den stöd de behöver, utan att känna att deras manlighet skulle ifrågasättas. 

Enkätstudien visade också hur respondenterna valde att lindra sin smärta. De upplevde att prata med en kompis, motionera, visats i naturen och partnerns stöd var till hjälp. Saksi lägger till att ett annat lämpligt sätt är att skriva ner sina känslor för sig själv, som att skriva dagbok. Miesplus verksamhet går till en stor del ut på att män öppet får skriva ner sina känslor och tankar. De har märkt att för det flesta män är det här till en början onaturligt men i det långa loppet kan det här vara oerhört hjälpsamt och befriande. 

 

Senaste nytt