test

Finland ska bli mer attraktivt för internationella experter

Nu blir det lättare för internationella studerande att komma till och stanna i Finland. En lagändring gör att studerande från utlandet samt deras familjemedlemmar genast ska få uppehållstillstånd för hela studietiden.

Lagändringen betyder att tillståndsslaget för internationella studerande uppdateras från tillfälligt till kontinuerligt.

I praktiken betyder det här att det blir lättare för de som studerat i Finland att söka jobb här efter avslutad examen. Under studietiden ska studerande försörja sig själva och det kommer att granskas under hela den tid de är i landet. 

Internationella studerande måste fortfarande betala terminsavgifter om de kommer från tredjeländer, det vill säga icke EU-länder. Den nya lagen ska locka fler internationella experter till Finland.

Senaste nytt