test

Fler finländare ser Ryssland som ett militärt hot – fler positivt inställda till Nato

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat finländarnas attityder mot Ryssland. Majoriteten av den finländska befolkningen har en negativ inställning till landet och allt fler tycker att ett Natomedlemskap skulle trygga Finlands säkerhet.

Enligt Näringslivets delegation, EVA:s, attitydundersökning upplever 94 procent av finländarna att Ryssland är ett hot mot den europeiska säkerheten. 84 procent anser att landet är ett betydande militärt hot. 

Siffrorna har nästan tredubblats sedan förra året. Orsaken till det försämrade förtroendet för landet anses vara invasionen av Ukraina. Förtroendet för landet sjönk redan efter 2014 när Ryssland ockuperade Krimhalvön.

Protest mot kriget i Ukraina
Runtom i världen pågår protester mot kriget i Ukraina. Bild: Unsplash/Ahmed Zalabany

Enligt samma undersökning stöder 60 procent av finländarna ett Natomedlemskap och tycker att det skulle öka Finlands militära säkerhet. Finländarna menar också att militäralliansen kunde öka den kollektiva och personliga tryggheten.

Ledningen är problemet – inte folket

Enligt undersökningen har attityden till det ryska civilsamhället i sig inte försämrats efter invasionen. Tvärtom har andelen finländare som uppskattar det ryska folket ökat med 10% sedan år 2005. 

Trots oron som kriget medför väljer finländarna att inte stigmatisera eller beskylla ryssarna för de beslut som den ryska statsledningen fattar. Majoriteten av finländarna uppskattar det ryska folket och deras kultur och uppfattningarna om landets styre har inte påverkat detta negativt.

Senaste nytt