HD förkastar tingsrättens beslut om samiskt fiskevatten – hänvisar till grundlagen

Samernas rätt till fiskevatten kvarstår. Högsta domstolen (HD) går emot Lapplands tingsrätts beslut och förkastar åtalen mot samiska fiskare. HD hänvisar till grundlagen.

Det ena ärendet handlade om en samisk man som hade fiskat lax med nät i Utsjokiälv efter den tillåtna tiden för fiskesäsongen 2017. Det här ansåg tingsrätten att stred mot statsrådets bestämmelse.

Enligt HD stred statsrådets bestämmelse mot de rättigheter som har tryggats samerna i grundlagen. Enligt 17§ i grundlagen har samerna rätt att bevara sin kultur och enligt 121§ har samerna inom sitt hembygdsområde rätt till kulturell autonomi.

Det andra ärendet handlade om fyra samer som hade fiskat med spö i Vetsijoki utan Forststyrelsens tillstånd. Åklagaren yrkade på straff för olovlig fångst, men HD avslog åtalet, återigen med grundlagen som argument.

Källa: STT

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!